Българска асоциация 
Bulgarian Assosiation

за къмпинг и караванинг
for camping and caravaning

Общо събрание на БАКК

Общо събрание на БАКК

Не забравяйте ! На 2.юни, събота от 10.00 часа в гр.Копривщица, ул. „Дончо Ватах войвода“, градски стадион „Георги Бенковски“ ще се проведе Общо събрание на Българската асоциация за къмпинг и караванинг. 

  • Camping.bg
  • ficc
  • CampingRocks.bg