Българска асоциация 
Bulgarian Assosiation

за къмпинг и караванинг
for camping and caravaning

членство в БАКК

Желанието си за членство в Българската асоциация за къмпинг и караванинг (БАКК) може да заявите чрез:

Заявление за членство - физическо лице

Заявление за членство - юридическо лице.

  • Годишният членски внос в БАКК за един член с право на един глас в Общото събрание е в размер на 60 лв. за физически лица и 100 лв. за юридически лица *;

   * Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват.

  • Годишният членски внос се внася се до 30 март всяка календарна година *;

   ** Поради провеждане на Общото събрание на БАКК след 31 март 2018 г., срокът за внасяне на годишния членски внос за 2018 г. се удължава до 30 юни 2018 г.

  • Годишният членски внос включва таксата за CCI ** карта за календарна година. CCI картата се издава до 15 дни след заплащане на членския внос.

   *** CCI ( Camping Card International )e карта за членство в Международната федерация за къмпинг и караванинг (CCI карта). Тя е вашият международен къмпинг паспорт. С карта CCI можете да ползвате отстъпки в над 4000 обекта в Европа, вкл. къмпинги, фериботи, ресторанти, барове, спортни стоки и услуги. Освен това в карта CCI e включена застраховка Гражданска отговорност, която покрива индивидуалните рискове на до 11 ваши спътници, важи на територията на цяла Европа и включва обезщетения за над 1,8 млн.евро. За повече информация моля посетете сайта на https://campingcardinternational.com или се свържете с екипа на БАКК на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

  • Членският внос се внася по банков път.

           Банкова сметка:

           IBAN: BG40 UBBS 8002 1058 4379 30

           BIC: UBBS BGSF

           ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА ВАРНА

           Получател: Българска Асоциация за Къмпинг и Караванинг

           В полето „основание за плащане“ задължително запишете:

           Годишен членски внос в БАКК за 20.... г. за (трите имена).

           Сканирано копие (в pdf или jpg формат) от платежното нареждане изпратете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

          За нови членове: сканирано копие (в pdf или jpg формат) от платежното нареждане и от попълненото и подписано заявление изпратете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

В ограничени случаи, членският внос може да се внесе в разкритите касови центрове в гр.София и гр.Пловдив. За внасяне на членския внос в брой, моля свържете се с екипа на БАКК на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

  • Camping.bg
  • ficc
  • CampingRocks.bg