Българска асоциация 
Bulgarian Assosiation

за къмпинг и караванинг
for camping and caravaning

членство във F.I.C.C.


CCI картата е пластика за тези, които практикуват къмпирането и караванинга. Първата карта е издадена през 1953 година. Днес този международен документ се използва във всички страни по света. В някои държави на Скандинавия, картата се използва, като условие за влизане в къмпинг, а в други страни от ЕС се използва като документ, който се оставя на рецепцията вместо личния паспорт. CCI картата е валидна 12 месеца и всяка година се подновява от повече от 1 милион ползватели в целия свят. С помощта на CCI картата може да получите от 5-30% отстъпка, предимно в къмпингите на Европа, както и при използването на някои услуги-паркиране, резервация, предимство при избор на услуги и най-вече за участие в международни прояви в къмпинг-караванинга.

Своя избор може да направите на : http://www.campingcardinternational.com

Притежателят на CCI картата и неговия придружител са застраховани при евентуални щети, загуби и вреди върху здравето в размер до 2.5 милиона швейцарски франка. При тези инциденти е необходима административен протокол, потвърден от осигуряващ услугата и свидетели (полиция, здравно заведение, застрахователна компания).

CCI картите се осигуряват от 2012 година от Българската асоциация за къмпинг и караванинг.


CCI карта – не само намаление, но и застаховка!

I. Застраховане. F.I.C.C. е сключила договор с английската застрахователна компания Мюлер-застрахователни услуги в Лондон, отнасящ се до притежателите на CCI карти. Застраховката покрива, застрахованата отговорност за вреди( или вреди върху здравето на трети лица) по време на къмпинирането или даващи подслон съоръжения-хотел, бунгала, ако е предизвикана от притежателя на CCI картата, неговата съпруга и други пътуващи в общо превозно средство ( максимум 11 души). Ако собственика на картата е временно принуден да се върне в мястото на место-живеене по време на отпуска и напусне тези които пътуват с нето, те остават застраховани.

II. Валидност. CCI картата е валидна по цял свят с изключение на САЩ и Канада и страните свързани с тяхната юрисдикция. Покриването на щетите с до 12 месеца от датата на издаване.

IV. Изключения.

  1. Вреди нанесени пряко или непряко на кораби, превозни средства или самолети, или от работа върху тяхната палуба, с изключение на ундсърфове и не моторни лодки с дължина по малка от 5 метра.
  2. Вреди от отравяне с алкохол или наличието на рискови елементи в напитките и храната.
  3. Замърсяване на околната среда.
  4. При война, граждански протести и подобни.
  5. При голямо форматни мероприятия за, които е взета входна такса.
  6. При вреди от радиоактивно заразяване.
  7. Вреди нанесени умишлено от собственика на картата при: щети върху земята и реколтата; неправилно унищожаване на отпадъци; щети върху подземни комуникации-ВИК тръби, кабели, газови тръбопроводи.

V. Големина на щетата. За щети предизвикани по-време на наемане под наем на подслон или хотел – обезпечаването е до 100 000 швейцарски франка. VI. Други условия за застраховане. Тази застраховка не важи за щети и загуби, които са възникнали при налична друга застраховка.

  • Camping.bg
  • ficc
  • CampingRocks.bg